Kategoriarkiv: Arkiverade Meddelanden

Medlemsbrev 19 december 2016

Stockholm 19 december 2016

Hej alla medlemmar!

Jag hoppas att höstens uteblivna SNSS-möte inte ställde till det alltför mycket för er.

Styrelsen har under hösten jobbat vidare med planeringen av de två kommande mötena:

 • Det första medlemsmötet, inklusive årsmöte, kommer att äga rum på Forsmark tisdagen den 7 och onsdagen den 8 mars.
  Ett antal rum är bokade på Strandhotellet i Öregrund. Eftersom det inte är helt lätt att ta sig till Forsmark och alla kanske inte har tillgång till bil, har vi preliminärbokat buss från Stockholm. Hur stor bussen blir kommer att bero på behovet. Inbjudan med tider och detaljer kommer i januari.
 • Tisdagen den 30 maj – torsdagen den 1 juni planerar vi som tidigare meddelats för en resa till Kiruna.
  Stommen till program ser tills vidare ut så här:
  Tisdag: uppresa, lunch, LKAB (föredrag, gruvtur, stadsomvandlingstur)
  Onsdag: Esrange
  Torsdag: kommunen, kyrkan, hemfärd

Vår hemsida har under hösten genomgått några förändringar. Besök den gärna och lämna dina synpunkter till oss i styrelsen.

Medlemsmatrikeln utökas på en glädjande sätt. Vi är nu totalt cirka 220 förtecknade medlemmar varav ett nittiotal är årligen betalande.

På styrelsens vägnar ber jag att få framföra en varm tillönskan om en God Jul och en förhoppning om att ni alla får vila upp er inför ett ännu säkrare 2017.

Svante Wåhlin, ordförande

 

SNSS medlemsmöte, mars 2017

Stockholm, 18 oktober 2016

Kära medlemmar i SNSS!

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att ställa in årets höstmöte.

Vi har nu glädjen att meddela att planeringen klarnar för en medlemsmöte i Forsmark tisdagen den 7 och onsdagen den 8 mars.

Så snart vi har detaljerna klara återkommer vi självklart med en fullständig inbjudan, men inriktningen är att vi samlas till lunch på tisdagen, får olika presentationer på eftermiddagen samt håller årsmöte. Middag och övernattning på Strandhotellet i Öregrund. Fortsatt program på onsdagens förmiddag varefter vi skiljs efter lunch.

Vi jobbar vidare med det tidigare aviserade mötet i Kiruna under försommaren och återkommer med information även om det.

Svante Wåhlin, ordförande

Stockholm 22 september 2016

Stockholm, 22 september 2016

Kära medlemmar i SNSS!

 

Styrelsen hade planerat att inbjuda till höstmöte vid Forsmark under oktober. Tyvärr har problem dykt upp som gör att vi tvingas ge upp detta.

Vi har funderat över alternativ, men bedömer att det med den korta tid som återstår inte är möjligt att ordna ett bra möte med annat tema.

Vi hoppas nu att kunna inbjuda till två möten under våren: dels ett möte (inklusive årsmöte) i Stockholm eller Forsmark i mars, samt det tidigare aviserade mötet i Kiruna under försommaren.

Svante Wåhlin, ordförande

Stockholm 23 juni 2016

Stockholm, 23 juni 2016

Hej alla medlemmar!

Efter att vi fått uppleva ett mycket intressant möte i och kring Citybanan i april har den nya styrelsen konstituerat sig enligt nedan:

 • Svante Wåhlin, ordförande,
 • Ann-Kristin Olsson, vice ordförande,
 • Erik Marklund, kassör,
 • Martin Dalaryd, sekreterare,
 • Lars Pettersson, webbredaktör,
 • Petra Sjöström, programråd.

Vi tackar för förtroendet och framför ett stort tack till de avgångna styrelseledamöterna Bengt Nyström, Anna Dahlgren, Mattias Lindgren och Johan Lindvall för deras goda arbete i styrelsen.

Höstens medlemsmöte hoppas vi kommer att äga rum på Forsmark. Kontakter har tagits och vi hoppas återkomma direkt efter sommaren med en inbjudan, preliminärt till 19-20 oktober.

Medlemsmötet våren 2017 kommer att framflyttas till försommaren (juni) och förläggas till Kiruna där vi planerar att belysa säkerheten vid Esrange, Kiruna gruva samt flyttningen av staden.

Vissa av er betalade sin årsavgift i samband med årsmötet. Vår kassör Erik kommer i närtid att brevledes kontakta er övriga i samma ärende. Årsavgiften är oförändrad; 500 kronor.

Styrelsen arbetar fortsatt med en revidering av hemsidan. Vi välkomnar alla synpunkter.

Kör försiktigt i sommartrafiken!

Svante Wåhlin, ordförande

Stockholm, 1 maj 2015

Stockholm, 1 maj 2015

Hej alla medlemmar!

Då jag för några veckor sedan kom hem från Borås konstaterade jag med glädje att vi åter har fått uppleva ett mycket intressant medlemsmöte.

På onsdagseftermiddagen fick vi en intressant och fartfylld visning av den helt nya anläggningen ASTAZERO. Torsdagens mångsidiga föredrag och förevisningar av Affärsområde Risk och Säkerhet vid SP gav oss värdefulla inblickar i den säkerhetsrelaterade verksamhet som bedrivs i Borås. Ni som inte kunde delta kommer att kunna ta del av presentationsmaterial och foton på vår hemsida.

På onsdagskvällen hade vi årsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består sålunda även 2015 av:

 • Svante Wåhlin, ordförande
 • Bengt Nyström, vice ordförande, programråd
 • Erik Marklund, kassör
 • Anna Dahlgren, sekreterare
 • Ann-Kristin Larsson, programråd
 • Mattias Lindgren, webbredaktör
 • Johan Lindvall, informationssamordnare

Vissa betalade sin medlemsavgift för 2015 kontant i Borås. Till övriga återkommer kassören brevledes.

Vi planerar för ett höstmöte den 4 och 5 november på Preems raffinaderi i Lysekil. Mer information om höstmötet kommer.

Slutligen hoppas vi på ett vårmöte 2016 i Stockholm med ett ”återbesök” hos Citybanan vilken planeras vara färdigbyggd och invigas 2017.

 

De bästa vårhälsningar!

Svante Wåhlin, ordförande