Stadgar

SNSS Stadgar antogs första gången i Motala den 5 april år 2000 och har sedan ändrats tre gånger.

1 Ändring av artikel 4 (om årsmöte) i Varberg den 23 april 2001
2 Ändring av artikel 4 (om årsmöte) i Stockholm den 27 april 2004
3 Stadgarna helt reviderade, Linköping 17 mars och 13 oktober 2009

Aktuella stadgar.