Medlemsbrev 19 december 2016

Stockholm 19 december 2016

Hej alla medlemmar!

Jag hoppas att höstens uteblivna SNSS-möte inte ställde till det alltför mycket för er.

Styrelsen har under hösten jobbat vidare med planeringen av de två kommande mötena:

 • Det första medlemsmötet, inklusive årsmöte, kommer att äga rum på Forsmark tisdagen den 7 och onsdagen den 8 mars.
  Ett antal rum är bokade på Strandhotellet i Öregrund. Eftersom det inte är helt lätt att ta sig till Forsmark och alla kanske inte har tillgång till bil, har vi preliminärbokat buss från Stockholm. Hur stor bussen blir kommer att bero på behovet. Inbjudan med tider och detaljer kommer i januari.
 • Tisdagen den 30 maj – torsdagen den 1 juni planerar vi som tidigare meddelats för en resa till Kiruna.
  Stommen till program ser tills vidare ut så här:
  Tisdag: uppresa, lunch, LKAB (föredrag, gruvtur, stadsomvandlingstur)
  Onsdag: Esrange
  Torsdag: kommunen, kyrkan, hemfärd

Vår hemsida har under hösten genomgått några förändringar. Besök den gärna och lämna dina synpunkter till oss i styrelsen.

Medlemsmatrikeln utökas på en glädjande sätt. Vi är nu totalt cirka 220 förtecknade medlemmar varav ett nittiotal är årligen betalande.

På styrelsens vägnar ber jag att få framföra en varm tillönskan om en God Jul och en förhoppning om att ni alla får vila upp er inför ett ännu säkrare 2017.

Svante Wåhlin, ordförande