Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Systemsäkerhet

Aftonbladet rapporterar om Haverikommissionens rapport om dödsolyckan på Gröna Lund

Från www.aftonbladet.se/nyheter/a/jQz4Mq/grona-lund-slutrapporten-om-dodsolyckan-med-jetline-2023-slapps
Haverikommissionens 16 rekommendationer Gröna Lund AB rekommenderas att:
* Utveckla säkerhetsarbetet för attraktionsverksamheten så att det minst säkerställer att: * risker i form av organisatoriska och tekniska brister som kan leda till olyckor kontinuerligt identifieras, analyseras och åtgärdas, * rutiner tas fram som säkerställer att utbytesdelar uppfyller de krav som ursprungligen ställts för den berörda attraktionen, * kontroller anpassas till en attraktions driftstid och identifierade risker, * hela säkerhetsarbetet återkommande följs upp, utvärderas och vid behov revideras. Polismyndigheten rekommenderas att:
* Genomföra en översyn av föreskrifterna om tivolianordningar. Översynen bör syfta till en höjd säkerhetsnivån, bland annat genom att: * tivoliföretagens ansvar för säkerheten lyfts fram tydligare, bland annat att ansvaret omfattar alla de åtgärder som krävs för att attraktionen ska ha en betryggande säkerhet mot olycksfall, * behovet av ett systematiskt säkerhetsarbete återspeglas, * specifika krav på kontroller och besiktningar införs för att säkerställa att en tivoliattraktion inte genomgått ändringar eller ingrepp som kan försämra attraktionens säkerhet, * de allmänna råden om journalföring kompletteras så att det i journalen för varje attraktion även framgår vilka underhållsåtgärder, ändringar eller ingrepp som genomförts på attraktionen, * hänvisningar till gällande standarder uppdateras, * det tydliggörs att kraven om drift och underhåll i gällande standarder även omfattar tivoliattraktioner tillverkade före den 1 juli 2006. * Om Polismyndigheten vid översynen bedömer att tillräckliga ändringar inte är möjliga på föreskriftsnivå bör Polismyndigheten överlämna frågan om nödvändiga författningsändringar till regeringen. Regeringen rekommenderas att:
* Vidta åtgärder för att stärka den offentliga tillsynen över tivoliverksamheter. I en förstärkt tillsyn bör bland annat ingå möjligheter till löpande tillsynsåtgärder och tillsynsbesök. I verksamheten bör även ingå rådgivning och information till tivoli­företagen om de krav som ställs på säkerheten vid tivoliattraktioner och hur dessa kan tillgodoses, till exempel genom riskanalyser och ett systematiskt säkerhetsarbete. * Vid behov vidta åtgärder så att de ändringar i föreskrifterna som anges i rekom­men­dationen till Polismyndigheten (SHK 2024:07 R3) kan komma till stånd, eller att motsvarande ändringar genomförs i lag eller förordning. International Association of Amusement Parks and Attractions, IAAPA, rekommenderas att:
* Sprida SHK:s slutrapport till sina medlemmar och i sina säkerhetsforum för att ge medlemmarna underlag för att bedöma behovet av förändrade krav på fasthåll­ningsanordningar för bergochdalbanor. Vid informationstillfällena bör även rappor­tens iakttagelser om behovet av ett systematiskt säkerhetsarbete och använd­ningen av utbytesdelar i bergochdalbanor lyftas fram.

FW: [EXTERNAL] ISSS 2024 Keynote: Nathan Vassberg, NASA’s Moon to Mars Safety and Mission Assurance Director

Nathan Vassberg is the NASA Moon to Mars Safety and Mission Assurance Director

Breaking Boundaries: Meet NASA’s Nathan Vassberg, Keynote Speaker at Our Annual Summit! The Safety Society is thrilled to welcome Nathan Vassberg to the 2024 event!

Moon to Mars Safety and Mission Assurance Director, NASA Nathan Vassberg is the NASA Moon to Mars Safety and Mission Assurance Director. He leads a team of SMA experts integrating the Safety and Mission Assurance team that will return humans to the lunar surface and advance toward Mars missions. He integrates 6 NASA Programs with 11 Prime contractors and International Partners from across the world.

Nathan’s NASA career began at Johnson in 1995 as International Space Station Safety Lead and International Partner Liaison. While in that role, Nathan worked with Russian Space Agency, European Space Agency, Japanese Space Agency and Canadian Space Agency to integrate and safely build the International Space Station. In 2000 he was selected as chairman of the Safety Review Panel. He was responsible for integrating overall safety programs for the International Space Station, including optimizing safety to minimize risk, and making informed risk decisions when safety requirements were waived Nathan served in progressively more responsible positions since then, including serving as the ISS Safety Review Panel Chair for 15 years, and additionally serving as the ISS Payload Safety Review Panel Chair for the final 5 of those years.
In 2014, Nathan became Chief SMA Officer for Commercial Crew, implemented a revolutionary new risk-based surveillance approach that reduced the overall surveillance budget by 60% without compromising effectiveness.As the first Chair of the Commercial Crew Safety Technical Review Board, Nathan was responsible for developing the processes, framework, and schedule for the board that reviews and approves the safety products for the Commercial Crew Program, and developed the strategic plan to implement a formal safety process for the Program. In this role, he worked closely with SpaceX and Boeing to develop the first human rated commercial space vehicles and oversaw the safety of the first SpaceX Dragon Crewed flight in 2020.
In 2021, Nathan became the Johnson Space Center’s Deputy Director of Safety & Mission Assurance (SMA), leading a team of 500 experts in safety, risk management and quality assurance to ensure safe human space flight for the world. He worked to build a strong organizational culture yielding vast benefits in the broadening safety culture at Johnson Space Center and amplifying the effectiveness of his team.
In 1991, Nathan graduated from the University of Texas at Austin,earning a bachelor’s degree in aerospace, aeronautical and astronautical engineering.
Join us for Nathan’s captivating presentation, alongside other thrilling must-see sessions! Registration and Sponsorship opportunities going live soon, watch your emails next week for more information!

Från 1977 – Historien om granatkastaren i Örebro

Det hade duggregnat på morgonen för att sedan upphöra framåt förmiddagen, vilket visade sig vara tur i oturen.
Först var det tänkt att de skulle göra vapenvård inne i förråden men när regnet slutade rullade soldaterna ut granatkastarna på gården.
Dagen innan hade man haft en skjutövning på skjutfältet i Villingsberg och sedan kopplat pjäserna till lastbilarna för åka in till regementet i Örebro.
Nu skulle grejerna göras rent och det är kraftfulla saker vi pratar om.
När sedan en av mannarna börjar att rengöra mekanismen på en av granatkastarna går plötsligt ett skott av. Boom!
Pjäsen var inte kontrollerad efter skjutningen och nu for en granat upp i luften och ut över Örebro.
Den slog ner på vägen som ligger ca 100 meter från macken i Brickebacken. Skadorna begränsades dock till ett krossat fönster i macken
Det som hände måste betecknas som en av de största militära skandaler som inträffat i vårt land i fredstid.
Soldaten som rengjorde pjäsen bröt lårbenet.
I övrigt skadades ingen som tur var, men den riktiga katastrofen var nära.
Tänk om de hade varit kvar i förrådet och granaten hade briserat i anslaget mot taket eller om granaten slagit ner på en skola eller i ett dagis.