Maillista för medlemmar

SNSS e-postlista för medlemmar

Googlegruppen SNSS-medlemmar: http://groups.google.se/group/SNSS-medlemmar

SNSS har skapat en e-postlista på Googlegroups för medlemmarnas diskussioner i systemsäkerhetsfrågor.

  • Listan är endast öppet och åtkomligt för medlemmar i SNSS.
  • Listan är inte modererad.
  • Skulle någon medlem missbruka listan blir han/hon först uppmanad av styrelsen att använda listan på ett sätt som styrelsen finner lämpligt. Vid upprepat missbruk kan medlemmen uteslutas ur listan.
  • Betalande annonsörer och sponsorer, samt skolor och myndigheter får (representerade via medlemmar i SNSS) använda listan för att marknadsföra produkter och tjänster som är direkt relaterade till systemsäkerhet.

Inlägg till listan
Inlägg till listan kan göras på flera sätt:
1.Ett mail med ny ämnesrubrik skickas till SNSS-medlemmar@googlegroups.com
2.Svar på ett mail där ämnesrubriken kvarstår (eventuellt föregånget av mailprogrammets tillägg ”SV:”, ”RE:” e.d.)
3.Via webbsidan http://groups.google.se/group/SNSS-medlemmar skapas ett nytt meddelande eller svaras på ett tidigare.

I Googlegruppen sparas alla meddelanden i trådar (ämnesrubriker) och medlemmar kan läsa tidigare diskussioner.

Medlemslista
I Googlegruppen SNSS-medlemmar finns alla medlemmar synliga med namn och e-postadress.
E-postadressen är extra skyddad mot automatisk adressinsamling för spamning.
För att komma åt en medlems e-postadress måste man genomlöpa en lösenordsrutin.

Information om medlem (profil)
Medlemmar kan själva skapa en profil med bild och information om sig själv, sin verksamhet och sitt företag.
Medlemmens profil syns delvis i medlemslistan varifrån profilen nås.
I profilen presenterar du dig själv för övriga medlemmar i SNSS.

Åtkomst till webbsida
För att komma in på webbsidan http://groups.google.se/group/SNSS-medlemmar krävs att medlemmen loggar in i Googlegroups med den e-postadress som SNSS registrerat för medlemmen och med det lösenord medlemmen själv angett då han/hon skapat ett konto i Googlegroups.

Skapa konto
När du försöker nå en Googlegrupp utan att vara inloggad får du möjlighet att logga in eller skapa ett nytt konto.
Konto skapas med e-postadress och ett eget valt lösenord.
När du loggat in kan du konfigurera ditt konto för de grupper du är medlem i.
Du kan välja att:
*Aldrig få några gruppmeddelanden till egen mailadress (meddelanden kan läsas på webben)
*Få alla meddelanden till gruppen mailade direkt
*Få ett sammandragsmail med alla meddelanden som kommit under dagen
*Få ett sammandragsmail med rubriker över meddelanden som kommit under dagen

Skapa profil
När du skapat ett konto med den e-postadress som SNSS har registrerat i gruppen SNSS-medlemmar kan du logga in och skapa en profil.
I din profil kan du ladda upp ett foto och skriva in information om dig själv, din verksamhet och ditt företag.
Information i profilen syns i alla Googlegrupper användaren är medlem i.