Stockholm 22 september 2016

Stockholm, 22 september 2016

Kära medlemmar i SNSS!

 

Styrelsen hade planerat att inbjuda till höstmöte vid Forsmark under oktober. Tyvärr har problem dykt upp som gör att vi tvingas ge upp detta.

Vi har funderat över alternativ, men bedömer att det med den korta tid som återstår inte är möjligt att ordna ett bra möte med annat tema.

Vi hoppas nu att kunna inbjuda till två möten under våren: dels ett möte (inklusive årsmöte) i Stockholm eller Forsmark i mars, samt det tidigare aviserade mötet i Kiruna under försommaren.

Svante Wåhlin, ordförande