Bli medlem

Föreningen är öppen för individer som är eller har varit verksamma i yrken eller uppdrag där systemsäkerhet har en avgörande betydelse.
Medlemskap söks genom att fylla i formuläret nedan eller skicka ett mail till SNSS kassör, se förteckning över styrelsen.
Medlemsavgiften är 500 kr per år och betalas in på Plusgiro 36 45 23-1.
Medlemmar bjuds in till nätverkets möten, föredrag och seminarier.
Medlemmar har tillgång till medlemssidorna på www.snss.nu med medlemsförteckning och material från tidigare möten.
Mötes och seminarieinbjudningar skickas ut från www.snss.nu till betalande medlemmar enligt den epostadress du angivit vid medlemsansökan.

Nätverket har även en e-postlista på Google Groups och en Linkedin grupp.
Linkedin gruppen är öppen för alla som är intresserade av systemsäkerhet. Du anmäler dig på https://www.linkedin.com/groups/13592047/
Google Groups listan är öppen för medlemmar. Du anmäler dig på groups.google.se/group/SNSS-medlemmar

Anmäl dig som medlem här

Skicka

Vid medlemskap i SNSS kommer föreningen att beakta den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25:e maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär skärpta krav för behandling av personuppgifter. Mer information om den nya lagen finns på Datainspektionens hemsida, https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/. De uppgifter som behandlas är namn, organisation/företag, kontaktuppgifter (e-post, mobilnummer) samt erlagd medlemsavgift.