Systemsäkerhetslänkar

Kurser och utbildningar:
FMV Systemsäkerhetskurs – Genomförs regelbundet i Rimforsa

Organisationer med systemsäkerhetsanknytning:
Riskkollegiet – Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risker, hur de uppfattas och hanteras. RK:s medlemmar utgör ett nätverk för personer intresserade av riskfrågor.

System Safety Society Inc.

Riskkollegiet

SESAM – Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering, Arbetsgrupp Programvarusäkerhet

Safety-Critical Systems Club (SCSS)

International Maritime Organization (IMO)

European Maritime Safety Agency (EMSA)

Marine Accident Investigators International Forum (MAIIF)

European Aviation Safety Agency (EASA)

Eurocontrol – Safety in Air Navigation

Flight Safety Foundation (FSF)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Society of Air Safety Investigators (ISASI)

Joint Aviation Authorities (JAA)

European Railway Agency (ERA)

International Transportation Safety Association (ITSA)

LFV Flygsäkerhet

Elsäkerhetsverket

Arbetsmiljöverket

The American Society of Safety Engineers

Aircraft Crashes Record Office

Transportstyrelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Standarder:

FMV H Syst Säk – Handbok Systemsäkerhet 

Cenelec 50126 – Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)

MIL-STD 882 – Military Standard Practice for System Safety

UK Defence Standardization

Övrigt

Fler länkar på system-safety.org

STPA Handbook, Tutorials, STAMP workshop materials, etc.