Stockholm 23 juni 2016

Stockholm, 23 juni 2016

Hej alla medlemmar!

Efter att vi fått uppleva ett mycket intressant möte i och kring Citybanan i april har den nya styrelsen konstituerat sig enligt nedan:

  • Svante Wåhlin, ordförande,
  • Ann-Kristin Olsson, vice ordförande,
  • Erik Marklund, kassör,
  • Martin Dalaryd, sekreterare,
  • Lars Pettersson, webbredaktör,
  • Petra Sjöström, programråd.

Vi tackar för förtroendet och framför ett stort tack till de avgångna styrelseledamöterna Bengt Nyström, Anna Dahlgren, Mattias Lindgren och Johan Lindvall för deras goda arbete i styrelsen.

Höstens medlemsmöte hoppas vi kommer att äga rum på Forsmark. Kontakter har tagits och vi hoppas återkomma direkt efter sommaren med en inbjudan, preliminärt till 19-20 oktober.

Medlemsmötet våren 2017 kommer att framflyttas till försommaren (juni) och förläggas till Kiruna där vi planerar att belysa säkerheten vid Esrange, Kiruna gruva samt flyttningen av staden.

Vissa av er betalade sin årsavgift i samband med årsmötet. Vår kassör Erik kommer i närtid att brevledes kontakta er övriga i samma ärende. Årsavgiften är oförändrad; 500 kronor.

Styrelsen arbetar fortsatt med en revidering av hemsidan. Vi välkomnar alla synpunkter.

Kör försiktigt i sommartrafiken!

Svante Wåhlin, ordförande