Författararkiv: snss.nu

Underhåll av hemsidan snss.nu

Hej!

Helgen den 26-27 November kommer underhåll genomföras på hemsidan och innehållet kommer inte vara tillgängligt.

Vänliga hälsningar
Webbansvarig
lars.pettersson@mto.se

 

SCSSS Conference – Call for Participation

Call for Participation: Systems, Software and Safety 2022
The Scandinavian conference on safety critical systems and software has become a central meeting place for Scandinavian safety experts from industry, public and academic organizations. The conference is an opportunity to share experiences and make new contacts. There will be a plenary overview day, and a second day with parallel sessions. The parallel sessions will be in-depth workshops and tutorials about different challenges, techniques, standards and methods. As for the previous years, we anticipate a healthy mixture of participants with presentations from different industries and academia.
As last year the conference will support publications in a MDPI Safety special issue.
You are invited to register for participation via: safety.addalot.se/2022/register<smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fsafety.addalot.se%2f2022%2fregister&umid=2b681664-77d0-4883-9be0-e61a25b8e934&auth=f1419feaa03587cc8668d2a36d37f71f15efd758-56de4…>
Early bird registration at lower cost ends September 30th, 2022

Vem vinner valet? Seminarium med Henrik Ekengren Oscarsson, Onsdagen den 25 maj 13:15-15:00

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium onsdagen den 25 maj 2022, klockan 13:15-15:00
Vem vinner valet?
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och forskningsledare vid Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet, presenterar analyser av hur väljarna läser det politiska landskapet, väljarnas önskeregeringar och önskestatsminister samt det rådande opinionsläget 109 dagar kvar till riksdagsvalet 2022.
Seminariet sker på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/61635083306
Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning FoB

Seminarium måndagen den 23 maj 2022, klockan 13:15-15:00 – Aviär influensa – en risk för människa

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 23 maj 2022, klockan 13:15-15:00
Aviär influensa – en risk för människa
Föredragshållare: Lena Renström, som har varit laboratorieveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och ansvarig för diagnostiken av samhällsfarliga virussjukdomar hos djur. SVA är ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. I uppdraget ingår bl.a. att bedöma risker för utbrott och spridning av infektionssjukdomar i olika sammanhang.
Innehåll: Aviär influensa är ett virus som kan infektera fåglar, grisar och människor. Hur ser sambandet ut mellan de tre? Finns det risk för en ny pandemi av samma dignitet som spanska sjukan 1918? Och är den största faran egentligen för fåglarna själva? Några svar på frågorna levereras här.
Coronavirus är en grupp av virus som sedan länge är kända för att orsaka sjukdomar hos många olika djurarter. Nu när en pandemi med SARS-CoV2 drabbat oss människor är det intressant att göra några jämförelser mellan olika coronavirus
Seminariet sker på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/66125318299
Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning

Seminarium måndagen den 16 maj 2022, klockan 13:15-15:00 – Hotmodellering av IT-system och risker inom financial crime prevention

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium
Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 16 maj 2022, klockan 13:15-15:00.
Dan Gorton, teknologie doktor inom planering och beslutsstöd och anställd på Handelsbanken Innovation.
Hotmodellering av IT-system och risker inom financial crime prevention
Seminariet tar avstamp i det framväxande området “threat modeling” inom cybersecurity, och lyfter fram ett antal exempel på hur det går att modellera risker i system av system. Seminariet presenterar även exempel på bedrägeri- och penningtvättrisker, samt Dans tidigare forskning i Gruppen för Säkerhetsforskning på KTH.
Seminariet sker på Zoom!
Länk: kth-se.zoom.us/j/69375642184
Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning

Seminarium måndagen den 9 maj 2022, klockan 13:15-15:00 – Skydd av samhällsviktig infrastruktur mot avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI).

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 9 maj 2022, klockan 13:15-15:00
Skydd av samhällsviktig infrastruktur mot avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI).
Föredragshållare: Per Ängskog, tekn.mag. i elektroteknik är doktorand på KTH, Elektroteknisk Teori och Konstruktion (ETK). Hans forskning är tvärdisciplinär och blandar avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI; Intentional Electromagnetic Interference) med sårbarhet och resiliens hos samhällskritisk infrastruktur. Innehåll: Seminariet kommer att behandla sårbarheter för kritiska samhällsfunktioner för avsiktliga och elektromagnetiska störningar och hur olika typer av skydd kan minska sårbarheten. Dessutom kommer framtidens självkörande fordon att diskuteras ur ett IEMI-perspektiv.
Seminariet sänds på Zoom!
Länk: kth-se.zoom.us/j/64940538202
Välkomna!
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning

Seminarium måndagen den 2 maj 2022, klockan 13:15-15:00 – Risker och bergsklättring.

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium
Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 2 maj 2022, klockan 13:15-15:00.
Marlene Ågerstrand, Stockholms Universitet, talar om risker och bergsklättring.
Marlene är forskare vid Institutionen för Miljövetenskap på Stockholms Universitet, hennes forskning rör miljörisker och kemikalier. Hon trivs väldigt bra med det men lyckligast är hon när hon klättrar berg, stora som små.
Titeln på seminariet är “No risk, no fun? – Klättring och risk”.
Seminariet kommer att behandla synen på klättring, olycksstatistik, vem som drabbas, orsaker till olyckor, faktorer som påverkar riskperception, samt egna erfarenheter av riskfyllda situationer. Fina bilder utlovas också.
Seminariet sker på Zoom.
Länk kth-se.zoom.us/j/66334181075
Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning

Seminarium MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2022 13:15-15:00

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium
Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 25 april 2022 klockan 13:15-15:00
Bröstcancer. – Hur påverkas överlevnad av behandling och andra faktorer i en population av bröstcancerpatienter?
Föredragshållare: Ulla Wilking är forskare på Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Hennes huvudintresse är forskning kring bröstcancer och effekter av behandling i klinisk praxis. Hur påverkas överlevnad av behandling och andra faktorer i en population av bröstcancerpatienter.
Innehåll: Bröstcancer innebär olika risker:
-Risken att få bröstcancer -Risken med given behandling för bröstcancer -Risken att få återfall i bröstcancer -Risken att dö i bröstcancer
Dessa riskområden kommer att diskuteras under seminariet.
Seminariet sker på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/61150669344
Välkomna
Per Näsman FoB Gruppen för säkerhetsforskning