Stockholm, 1 maj 2015

Stockholm, 1 maj 2015

Hej alla medlemmar!

Då jag för några veckor sedan kom hem från Borås konstaterade jag med glädje att vi åter har fått uppleva ett mycket intressant medlemsmöte.

På onsdagseftermiddagen fick vi en intressant och fartfylld visning av den helt nya anläggningen ASTAZERO. Torsdagens mångsidiga föredrag och förevisningar av Affärsområde Risk och Säkerhet vid SP gav oss värdefulla inblickar i den säkerhetsrelaterade verksamhet som bedrivs i Borås. Ni som inte kunde delta kommer att kunna ta del av presentationsmaterial och foton på vår hemsida.

På onsdagskvällen hade vi årsmöte. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består sålunda även 2015 av:

  • Svante Wåhlin, ordförande
  • Bengt Nyström, vice ordförande, programråd
  • Erik Marklund, kassör
  • Anna Dahlgren, sekreterare
  • Ann-Kristin Larsson, programråd
  • Mattias Lindgren, webbredaktör
  • Johan Lindvall, informationssamordnare

Vissa betalade sin medlemsavgift för 2015 kontant i Borås. Till övriga återkommer kassören brevledes.

Vi planerar för ett höstmöte den 4 och 5 november på Preems raffinaderi i Lysekil. Mer information om höstmötet kommer.

Slutligen hoppas vi på ett vårmöte 2016 i Stockholm med ett ”återbesök” hos Citybanan vilken planeras vara färdigbyggd och invigas 2017.

 

De bästa vårhälsningar!

Svante Wåhlin, ordförande