Seminarium måndagen den 6 maj 2019, klockan 13:15-15:00 – Bergsklättring och risker

To: per.nasman@nasman.com<mailto:per.nasman@nasman.com> Seminarium

Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar
seminarium måndagen den 6 maj 2019, klockan 13:15-15:00.

Marlene Ågerstrand, Stockholms Universitet, talar om risker och bergsklättring.

Marlene är forskare vid Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi (ACES) på Stockholms Universitet,
hennes forskning rör miljörisker och kemikalier.
Hon trivs väldigt bra med det men lyckligast är hon när hon klättrar berg, stora som små.

Titeln på seminariet är ”No risk, no fun? – Klättring och risk”.

Seminariet kommer att behandla synen på klättring, olycksstatistik, vem som drabbas, orsaker till olyckor, faktorer som
påverkar riskperception, samt egna erfarenheter av riskfyllda situationer.

Fina bilder utlovas också.

Platsen är seminarierum Bora Bora, Teknikringen 10 B plan 2 (ingångsplanet), KTH.

Välkomna

Per Näsman
Gruppen för säkerhetsforskning​