Seminarium måndagen den 13 maj 2019 klockan 13:15-15:00 – Aviär influensa – risk för människa

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium

Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar
seminarium måndagen den 13 maj 2019 klockan 13:15-15:00

Aviär influensa – risk för människa

Föredragshållare:
Lena Renström tidigare laboratorieveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och var då ansvarig för diagnostiken
av samhällsfarliga virussjukdomar hos djur. SVA är en krisberedskaps- och bevakningsansvarig myndighet och ett veterinärmedicinskt
expert- och serviceorgan åt andra myndigheter och enskilda. I uppdraget ingår bl.a. att bedöma risker för utbrott och spridning av
infektionssjukdomar i olika sammanhang.

Innehåll:
Aviär influensa är ett virus som kan infektera fåglar, grisar och människor. Hur ser sambandet ut mellan de tre?
Finns det risk för en ny pandemi av samma dignitet som spanska sjukan 1918?
Och är den största faran egentligen för fåglarna själva?
Några svar på frågorna levereras här.

Platsen är seminarierum Bora Bora, Teknikringen 10 B, plan 2, KTH.

Välkomna

Per Näsman
Gruppen för säkerhetsforskning​