Seminarium MÅNDAGEN DEN 25 APRIL 2022 13:15-15:00

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium
Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 25 april 2022 klockan 13:15-15:00
Bröstcancer. – Hur påverkas överlevnad av behandling och andra faktorer i en population av bröstcancerpatienter?
Föredragshållare: Ulla Wilking är forskare på Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. Hennes huvudintresse är forskning kring bröstcancer och effekter av behandling i klinisk praxis. Hur påverkas överlevnad av behandling och andra faktorer i en population av bröstcancerpatienter.
Innehåll: Bröstcancer innebär olika risker:
-Risken att få bröstcancer -Risken med given behandling för bröstcancer -Risken att få återfall i bröstcancer -Risken att dö i bröstcancer
Dessa riskområden kommer att diskuteras under seminariet.
Seminariet sker på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/61150669344
Välkomna
Per Näsman FoB Gruppen för säkerhetsforskning