Seminarium måndagen den 11 april 2022, klockan 13:15-15:00 – Resilienta transportsystem

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se> Subject: [EXTERNAL] Seminarium måndagen den 11 april 2022, klockan 13:15-15:00 – Resilienta transportsystem
Seminarium
Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar
seminarium måndagen den 11 april 2022, klockan 13:15-15:00.

Resilienta transportsystem

Föredragshållare:
Lars-Göran Mattsson är professor emeritus i transportsystemanalys vid KTH. Ett av hans forskningsområden är sårbarhet och resiliens hos samhällskritisk infrastruktur. Förutom egen forskning har han handlett en handfull doktorander inom detta område.

Innehåll: Transportsystemet är en för samhället kritisk infrastruktur. Detta blir högst påtagligt när systemet utsätts för olika former av störningar och chocker. Jag diskuterar transportsystemets resiliens och relaterade begrepp som risk och sårbarhet. Orsaker till störningar och avbrott i ett transportsystem kan vara interna eller externa, naturliga eller konsekvenser av mänskligt handlande, avsiktligt eller oavsiktligt. Olika transportsystem är mer eller mindre känsliga beroende på deras uppbyggnad, robusthet, redundans och vilka åtgärder som vidtas för att göra dem mindre sårbara. Framtida elektrifierade autonoma fordon kan riskera att minska systemens resiliens. Till detta kommer klimatförändringar med ökad frekvens av extremt väder. Inom forskningen har många analysverktyg utvecklats för att studera och förstå transportsystemens sårbarhet och för att utvärdera vilka åtgärder som kan stärka förmågan att stå emot chocker och störningar. Förhoppningsvis kan denna kunskap bidra till att göra transportsystemen mer resilienta. En positiv lärdom från covid-19 är människors stora anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom när de utsätts för kriser – en oplanerad och kanske överraskande form av resiliens.
Seminariet sker på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/65845505564
Välkomna!
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning