Seminarium måndagen den 4 april klockan 13:15 – Medicintekniska produkter i system – resonemang kring riskhantering med praktiska exempel

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se> Subject: [EXTERNAL] Seminarium måndagen den 4 april klockan 13:15 – Medicintekniska produkter i system – resonemang kring riskhantering med praktiska exempel
Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 4 april klockan 13:15
Medicintekniska produkter i system – resonemang kring riskhantering med praktiska exempel
Bo Höjdefors, HM-Teknik /FMV, talar om risker och säkerhet kopplade till medicinsk teknik i sjukvården. Seminariet kommer att ge exempel på medicinteknisk utrustning, tekniska system och hur risker hanteras i konstruktionsarbete /produktion, innan en medicinteknisk produkt kan CE-märkas enligt nya MDR/IVDR. Klinisk vardag tas upp där produktens nytta ställs i relation till risker för patient och personal. Vidare diskuteras systemsäkerhet i sjukvården. Flera exempel ges på olyckor och tillbud. Bo har lång erfarenhet av medicinsk teknik/systemsäkerhet och har som medicinteknisk högskoleing, varit verksam inom utveckling, underhåll, Regulatory affairs samt haft ledande befattningar inom myndigheter (EU-kommissionen mfl), industri och sjukvård. Bo har deltagit i arbetet med framtagandet av EU-direktiven liksom tekniska standarder. Han har även arbetat med medicinteknisk planering, projektering av sjukhus (Nya Karolinska, Södertälje mfl).
Seminariet sker på Zoom, Länk kth-se.zoom.us/j/62083736386 Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning