Arkiv

Underhåll av hemsidan snss.nu

Hej!

Helgen den 26-27 November kommer underhåll genomföras på hemsidan och innehållet kommer inte vara tillgängligt.

Vänliga hälsningar
Webbansvarig
lars.pettersson@mto.se

 

Medlemsenkät SNSS

SNSS styrelse vill gärna veta mer om vad vi medlemmar vill se för föredrag och medlemsmöten framöver. Fyll gärna i enkäten så tar vi upp och diskuterar resultatet på kommande medlemsmöte.

Praktikplatser sökes MIUN, 29 mars – 6 juni 2021

Praktikplatser sökes

Risk- och krishanteringsprogrammet är en akademisk utbildning som ges inom ramen för Mittuniversitetet, Östersund. Programmet sker inom ramen för sociologiämnet och har en tydlig yrkesinriktning. Under termin 4 ingår en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 10 veckor. Detta år sker praktikperioden mellan den 29 mars och den 6 juni och vi letar just nu efter företag, organisationer och verksamheter som är intresserade av att ta emot en eller två studenter.

Det övergripande målet för praktikperioden är att ge studenten en bred orientering i arbete inom risk, kris och säkerhet samt att träna praktisk problemlösningsförmåga i dessa områden. All typ av risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetssamordning, utvärdering, utredning, dokument- och organisationsanalys, utbildnings- och informationsinsatser, ledarskapsfrågor, omvärldsanalys samt olika arbetsuppgifter inom risk management kan vara relevanta. Det är också ett mål att den mottagande organisationen ska kunna få nytta av den kunskap och det arbete som studenten bidrar med. Studenten skall under VFU:n ha en lokal handledare utsedd i organisationen och är tillsammans med denne ansvarig för arbetets uppläggning och genomförande.

Om ni har frågor eller funderingar går det bra att maila mig:

jennie.olofsson@miun.se

Jennie Olofsson, programansvarig och praktikansvarig, Risk- och Krishanteringsprogrammet. Mittuniversitetet, Östersund.

Se även PDF med Handledarinformation, VT-21

Ny diskussionsgrupp på Facebook

Hej!

Till dig som är medlem i SNSS…

Välkommen att ansluta till SNSS nya diskussionsgrupp på Facebook https://www.facebook.com/groups/325529588545710/

Diskussionsgruppen ska ses som ett komplement till SNSS-gruppen på LinkedIn, eftersom funktionaliteten för värdeadderande och intressanta diskussioner på ett bättre sätt främjas på Facebook.

Beskrivning av SNSS-gruppen:

Grupp för diskussioner och kunskapsöverföring inom systemsäkerhet, produktsäkerhet och andra säkerhetsområden. Gruppen vänder sig främst till personer som arbetar eller har arbetat professionellt med säkerhet, men även till intresserade studenter.

Särskild grupp om patientsäkerhet:

I våras skapades en Facebookgrupp specifikt för patientsäkerhet, som vänder sig till vårdpersonal och till alla som arbetar/har arbetat professionellt inom säkerhet i något avseende, och som är intresserade av patientsäkerhet. Erfarenheten från den gruppen är att den aktivt främjar diskussioner. Ni är även välkomna till den gruppen: https://www.facebook.com/groups/771682889904382/

SNSS på LinkedIn:

Länk till Linkedin-gruppen Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet: https://www.linkedin.com/groups/13592047/