Ny diskussionsgrupp på Facebook

Hej!

Till dig som är medlem i SNSS…

Välkommen att ansluta till SNSS nya diskussionsgrupp på Facebook https://www.facebook.com/groups/325529588545710/

Diskussionsgruppen ska ses som ett komplement till SNSS-gruppen på LinkedIn, eftersom funktionaliteten för värdeadderande och intressanta diskussioner på ett bättre sätt främjas på Facebook.

Beskrivning av SNSS-gruppen:

Grupp för diskussioner och kunskapsöverföring inom systemsäkerhet, produktsäkerhet och andra säkerhetsområden. Gruppen vänder sig främst till personer som arbetar eller har arbetat professionellt med säkerhet, men även till intresserade studenter.

Särskild grupp om patientsäkerhet:

I våras skapades en Facebookgrupp specifikt för patientsäkerhet, som vänder sig till vårdpersonal och till alla som arbetar/har arbetat professionellt inom säkerhet i något avseende, och som är intresserade av patientsäkerhet. Erfarenheten från den gruppen är att den aktivt främjar diskussioner. Ni är även välkomna till den gruppen: https://www.facebook.com/groups/771682889904382/

SNSS på LinkedIn:

Länk till Linkedin-gruppen Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet: https://www.linkedin.com/groups/13592047/