Medlemsenkät SNSS

SNSS styrelse vill gärna veta mer om vad vi medlemmar vill se för föredrag och medlemsmöten framöver. Fyll gärna i enkäten så tar vi upp och diskuterar resultatet på kommande medlemsmöte.