Praktikplatser sökes MIUN, 29 mars – 6 juni 2021

Praktikplatser sökes

Risk- och krishanteringsprogrammet är en akademisk utbildning som ges inom ramen för Mittuniversitetet, Östersund. Programmet sker inom ramen för sociologiämnet och har en tydlig yrkesinriktning. Under termin 4 ingår en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 10 veckor. Detta år sker praktikperioden mellan den 29 mars och den 6 juni och vi letar just nu efter företag, organisationer och verksamheter som är intresserade av att ta emot en eller två studenter.

Det övergripande målet för praktikperioden är att ge studenten en bred orientering i arbete inom risk, kris och säkerhet samt att träna praktisk problemlösningsförmåga i dessa områden. All typ av risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetssamordning, utvärdering, utredning, dokument- och organisationsanalys, utbildnings- och informationsinsatser, ledarskapsfrågor, omvärldsanalys samt olika arbetsuppgifter inom risk management kan vara relevanta. Det är också ett mål att den mottagande organisationen ska kunna få nytta av den kunskap och det arbete som studenten bidrar med. Studenten skall under VFU:n ha en lokal handledare utsedd i organisationen och är tillsammans med denne ansvarig för arbetets uppläggning och genomförande.

Om ni har frågor eller funderingar går det bra att maila mig:

jennie.olofsson@miun.se

Jennie Olofsson, programansvarig och praktikansvarig, Risk- och Krishanteringsprogrammet. Mittuniversitetet, Östersund.

Se även PDF med Handledarinformation, VT-21