Seminarium måndagen den 9 maj 2022, klockan 13:15-15:00 – Skydd av samhällsviktig infrastruktur mot avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI).

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 9 maj 2022, klockan 13:15-15:00
Skydd av samhällsviktig infrastruktur mot avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI).
Föredragshållare: Per Ängskog, tekn.mag. i elektroteknik är doktorand på KTH, Elektroteknisk Teori och Konstruktion (ETK). Hans forskning är tvärdisciplinär och blandar avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI; Intentional Electromagnetic Interference) med sårbarhet och resiliens hos samhällskritisk infrastruktur. Innehåll: Seminariet kommer att behandla sårbarheter för kritiska samhällsfunktioner för avsiktliga och elektromagnetiska störningar och hur olika typer av skydd kan minska sårbarheten. Dessutom kommer framtidens självkörande fordon att diskuteras ur ett IEMI-perspektiv.
Seminariet sänds på Zoom!
Länk: kth-se.zoom.us/j/64940538202
Välkomna!
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning