Idag för 75 år sedan avled kungens far

Gustav Adolf var en av 22 döda i en flygolyckan på Kastrup: Flygolyckan på Kastrup 1947 – Wikipedia<sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Flygolyckan_p%C3%A5_Kastrup_1947&oldid=49002998> Orsaken var ett kvarglömt roderlås aviation-safety.net/database/record.php?id=19470126-0 Liknande saker har sammanlagt hänt 53 gånger, varav 4 gånger med samma flygplanstyp (DC-3) innan olyckan på Kastrup den 26/1 1947: aviation-safety.net/database/events/dblist.php?Event=LTTL