Seminarium måndagen den 23 maj 2022, klockan 13:15-15:00 – Aviär influensa – en risk för människa

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se>
Seminarium Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 23 maj 2022, klockan 13:15-15:00
Aviär influensa – en risk för människa
Föredragshållare: Lena Renström, som har varit laboratorieveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och ansvarig för diagnostiken av samhällsfarliga virussjukdomar hos djur. SVA är ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. I uppdraget ingår bl.a. att bedöma risker för utbrott och spridning av infektionssjukdomar i olika sammanhang.
Innehåll: Aviär influensa är ett virus som kan infektera fåglar, grisar och människor. Hur ser sambandet ut mellan de tre? Finns det risk för en ny pandemi av samma dignitet som spanska sjukan 1918? Och är den största faran egentligen för fåglarna själva? Några svar på frågorna levereras här.
Coronavirus är en grupp av virus som sedan länge är kända för att orsaka sjukdomar hos många olika djurarter. Nu när en pandemi med SARS-CoV2 drabbat oss människor är det intressant att göra några jämförelser mellan olika coronavirus
Seminariet sker på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/66125318299
Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning