Seminarium måndagen den 21 mars 2022 klockan 13:15-15:00. – Pilot – Ett arbete fyllt av risker?

From: Per Näsman <per.nasman@abe.kth.se> Subject: [EXTERNAL] Seminarium måndagen den 21 mars 2022 klockan 13:15-15:00. – Pilot – Ett arbete fyllt av risker?
Seminarium Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium måndagen den 21 mars 2022 klockan 13:15-15:00.
Pilot – Ett arbete fyllt av risker?
Bengt Moberg, Civ. Ing. och tidigare flygkapten på SAS, numera bland annat verksam vid Centrum för Hållbar Luftfart vid KTH. Där forskar han kring möjligheterna att minska flygbuller runt flygplatser genom att anpassa flygoperationella procedurer så att bullret minskar för de kringboende.
I seminariet ges en kort sammanfattning kring hur flygets regelverk ser ut och vilka aktörer som är inblandade i att utveckla regelverket. Allt i det uttalade syftet att skapa ett så säkert luftfartssystem som möjligt. Därefter beskrivs ett antal flygolyckor och hur de risker som identifierats vid utredningarna av dessa olyckor har påverkat dagens luftfart.
Seminariet äger rum på Zoom.
Länk: kth-se.zoom.us/j/61051408183
Välkomna
Per Näsman Gruppen för säkerhetsforskning