Chat GPT förklarar vad en systemsäkerhetsingenjör arbetar med

I AI-tider: