Systemsäkerhet

Systemsäkerhet (Safety)

Egenskap för ett system att inte skada människa, egendom eller miljö.

Ett säkert system innebär att inga olyckor sker där systemet på något sett är inblandat.

Det handlar om att hantera risker i system.

Hur allvarlig en risk är delas upp i hur stor skada som kan uppstå (konsekvens) och hur ofta det händer (frekvens eller sannolikhet). En risk kan alltså klassificeras till storlek.

Risk = konsekvens * sannolikhet

Ett system är för oss oftast ett tekniskt system, eller system av system.

Tekniska system, speciellt komplexa system, är sällan eller aldrig helt oberoende av människor. Människan utvecklar, tillverkar, använder, underhåller, konfigurerar, vidareutvecklar och avvecklar tekniska system. Mänskligt arbete organiseras också i komplexa ”system” som interagerar med de tekniska systemen.

Området systemsäkerhet tenderar med andra ord att växa.

En kusin till systemsäkerheten (safety) är informationssäkerhet, datasäkerhet, lås och bevakning (security). Safety kan beskrivas som egenskap i ett system att inte skada sin omgivning. Security kan beskrivas som egenskap i ett system att inte skadas av omgivningen (avsiktligt eller oavsiktligt).

För att säkerställa att system blir och är säkra, finns idag en mängd etablerade metodiker och standarder inom olika tillämpningsområden och olika branscher.

Läs mer om SNSS verksamhet kring systemsäkerhet (länk)