Styrelsen

Styrelsen består 2017 av:

Lars Lange Ordförande lars.lange at fmv.se
Martin Dalaryd Ledamot Sekreterare martin.dalaryd at gmail.com
Ann-Kristin Olsson Vice Ordförande a-k.olsson at outlook.com
Johan Höglund Åberg Programrådsordförande hoglund.aberg at gmail.com
Peter Djervbrant Ledamot Kassör peter at djervbrant.se
Lars Pettersson Ledamot Webbredaktör lars.pettersson at mto.se
Jesper Mandre Ledamot Medlemsutveckling och Årsmötesansvarig jesper.mandre at tuv-sud.se
Anna Dahlgren Valberedning
Jan Sjölund Valberedning Sammankallande jan.sjolund at telia.com
Ingrid Branebäck Valberedning ingrid.branteback at saabgroup.com
Peter Nummert Valberedning  bengt.nystrom at saabgroup.com
Helena Bergman Revisor  helena.bergman at etteplan.com
Bengt Nyström Revisor  bengt.nystrom at saabgroup.com
Göran Ekberg Revisor suppleant  goran.ekberg at combitech.se

Skicka mail till styrelsen på adressen SNSS-styrelse@googlegroups.com

Medlemmar kan skicka mail till alla medlemmar (inkl. styrelsen) på adress SNSS-medlemmar@googlegroups.com