Styrelsen

Styrelsen består 2017 av:

Lars Lange Ordförande lars.lange at fmv.se
Martin Dalaryd Ledamot Sekreterare martin.dalaryd at gmail.com
Ann-Kristin Olsson Vice Ordförande a-k.olsson at outlook.com
Johan Höglund Åberg Programrådsordförande hoglund.aberg at gmail.com
Peter Djervbrant Ledamot Kassör peter at djervbrant.se
Lars Pettersson Ledamot Webbredaktör lars.pettersson at mto.se
Jesper Mandre Ledamot Medlemsutveckling och Årsmötesansvarig jmandre at bredband.net
Anna Dahlgren Valberedning
Jan Sjölund Valberedning Sammankallande jan.sjolund at telia.com
Ingrid Branebäck Valberedning
Peter Nummert Valberedning
Helena Bergman Revisor
Bengt Nyström Revisor
Göran Ekberg Revisor suppleant

Skicka mail till styrelsen på adressen SNSS-styrelse@googlegroups.com

Medlemmar kan skicka mail till alla medlemmar (inkl. styrelsen) på adress SNSS-medlemmar@googlegroups.com