Om Möten

Vi håller normalt två möten per år, ibland tillkommer ett extramöte.
Inbjudan till, eller blänkare inför, nästa möte hittar du på förstasidan.
Kontakta programrådet med förslag på mötesteman för kommande möten.

Tidigare möten

Möte
nr
Tema Plats Värd Datum Antal
deltagare
Notering
40 Stadsutveckling Stockholm Stockholms stad och Lloyds Register 7 mars 2018  23
39 ”Säkerhet i och ovanför gruvor, ”rymdsäkerhet” samt säkerhet kring Kiruna kommun/Räddningstjänsten” Kiruna SSC/LKAB/Kiruna Räddningstjänst 30 maj – 1 juni 2017  31
38 ”Forsmark med fokus på säkerhetskultur och MTO” Forsmark Forsmark 8-9 mars 2017
37 Hur blev det? Citybanans arbete med Säkerhet i Tunnlar – tunneldrivning och riskförebyggande arbete med tunnlar. Stockholm TRV/SL 13-14 april 2016 Vårmötet genomfördes 13-14 april 2016 hos dels Citybanan, onsdag, dels Storstockholms lokaltrafik, torsdag. Årsmötet hölls 13 april kl 17:00 i Trafikverkets lokal på Torsgatan 15-17
36 Säkerhet vid raffinering Lysekil Preem raffinaderi 4-5 november 2015    
35 SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut Borås SP 22-23 april, 2015
34 Självkörande bilar Göteborg Volvo 1-2 oktober, 2014
33 Förebyggande säkerhetsarbete- att lyckas med visioner Stockholm FMV 9-10 april, 2014
32 Säkerhet i spårbunden trafik Borlänge Trafikverket 23-24 okt, 2013 38
31 Säkerhet på flygplatser Arlanda Swedavia 23-24 apr, 2013 41 Studiebesök på brandstation och i tornen
30 Kärnbränslesäkerhet Oskarshamn SKB 10-11 okt 2012 27 Mellanlagret och Äspölaboratoriet
29 Ett brett säkerhetsperspektiv Karlstad MSB 11-12 mars 2012 29 Dammsäkerhet till IT-säkerhet
28 Haverier och Olyckor Malmen/Linköping Saab 18-19 okt 2011 42 Ett mycket modernt museum
27 Patientsäkerhet ur ett systemperspektiv Stockholm Läkarsällskapet 13-14 april 2011 80 Samarrangemang mellan SNSS, Läkaresällskapet & KTH
26 Marin säkerhet Karlskrona Marinbasen och Kockums 19-20 okt 2010 34
25 Säkerhet i Tunnlar – tunneldrivning och riskförebyggande arbete med tunnlar Stockholm Trafikverket 26-27 april 2010 32 Tunneldrivning och planer för Norra länken och Citybanan med station Odenplan.
24 Ett strålande koncept – risker vid hantering av kärnkraft, laser och andra strålkällor Solna Strålskyddsmyndigheten SSM 13-14 okt 2009 23 Incidenten i forsmark, risker vid kosmetisk användning av laser och högintensivt ljus,elektomagnetisk strålning
23 Trafiksäkerhet : Systemperspektiv – Förare – Fordon – Väg Linköping VTI 17-18 mars 2009 25 Trötthet vs. Sömnighet, Krockbanan visades
22 Symboler och användargränssnitt Stockholm Combitech AB Sundbyberg 15-16 okt 2008 35 MMI för flygtrafikledare, LFV. SOS Alarm
21 Säkerhet i mycket komplexa system Enköping Försvarsmaktens Enhet för Konceptutveckling. 5-6 mars, 2008 29 Nätverksbaserat försvar, FM. Kärnvapensäkerhet
20 Säkerhetskultur Stockholm Sjöland&Thyselius 17-18 okt, 2007 35 MTO-fokus
19 Metodik och regelverk Stockholm Ångpanneföreningen, ÅF 28-29 mars 2007 39 Eurocontrol – SAM. FM/FMV nya H SystSäk
18 Human Machine Interface, HMI och flygsäkerhet. Lund Malmö Lunds Tekniska Högskola + Citytunneln 11-12 okt, 2006 30
17 Region Ö-vik Örnsköldsvik BAE System Hägglunds 28-29 mars, 2006 20 Studiebesök BAE Systems Hägglunds
16 Säkerhet till sjöss Silja Festival Silja Line 29-30 nov, 2005 19 Studiebesök på båten
15 Medicinsk teknik och vård KTH, Stockholm  SNSS 27-28 april, 2005 36
14 Region Borlänge Borlänge Järnvägsstyrelsen 17-18 nov, 2004 29 Besök SSAB
13  Flygsäkerhet hos flygoperatör Frösundavik, Stockholm SAS 27-28 april, 2004 32 Stadgeändring
12 Region Göteborg Göteborg/Mölndal Liseberg & Ericsson Microwave 21-22 okt, 2003 24 Besök Liseberg & EMW
11  Systemleverantörer Stockholm Sjöland & Thyselius 24 apr, 2003 19
10 Erfarenhetsåterföring nödvändig grund för systemsäkerhet Karlskoga Statens Räddningsverk 11-12 nov, 2002 33
9 Systemsäkerhetsanalys i samhällets tjänst Stockholm LUTAB 24-24 april, 2002 33
8 Säkerhet i transportsystem Scandic hotell, Linköping VTI 20-21 nov, 2001 19 Besök VTI
7  — Hotell Fregatten, Varberg Ringhals 23-24 april, 2001 12 Besök Ringhals
6  — Motala Stadshotell Bodors 5-6 maj, 2000 22 Besök Bofors Underwater SNSS blev idéell förening, första styrelsen valdes. Höstmötet 2000 planerat till Forsmark ställdes in.
5  — Stockholm SKI 18 nov, 1999 25
4 Systemsäkerhet inom luftfarten Norrköping Luftfartsverket 19 maj, 1999 25 Studiebesök flygtrafikledningen i Norrköping
3 Produktansvar – Produktsäkerhet Solna Siemens-Elema AB 24 nov. 1998 18 Nätverket har nu 27 medlemmar. Studiebesök Siemens-Elema
2  — Hotell Ekoxen, Linköping  — 24-29 april, 1998 18
1 Första möte Linköping Saab AB 25 nov, 1997 15 Antar arbetsnamnet ”Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet”

Deltagarna vid det första mötet 25 november 1997 på Saab i Linköping

SNSS_1996