Medlemskap

Föreningen är öppen för individer som är eller har varit verksamma i yrken eller uppdrag där systemsäkerhet har en avgörande betydelse.
Medlemskap söks genom att skicka ett mail till SNSS kassör, se förteckning över styrelsen.
Medlemsavgiften är 500 kr per år och betalas in på Plusgiro 36 45 23-1.
Medlemmar bjuds in till nätverkets möten, föredrag och seminarier.
Medlemmar har tillgång till medlemssidorna på www.snss.nu med medlemsförteckning och material från tidigare möten.
Nätverket har en e-postlista på Google Groups.
Listan är avsedd för meddelanden från medlemmar och styrelsen skickas till alla medlemmar:
Listan är öppen för medlemmar som registrerat sig på Google och blivit accepterade av SNSS/listans administratör.
Mötes och seminarieinbjudningar skickas endast ut via denna lista.
Om du inte redan anmält dig till listan så gör det nu på
groups.google.se/group/SNSS-medlemmar.